Home


9

Weblectures Eva Wiltingh B.V.

Nieuwe Weblectures

Open Aanbod

 

Academici verkrijgen een leidinggevende positie vaak op basis van vakkennis en niet op basis van leiderschapsvaardigheden. In de praktijk lopen academische leiders, hoogleraren en universitair (hoofd)docenten, dan ook vaak tegen problemen aan met betrekking tot leiderschap. De trainingen van Eva Wiltingh B.V. bieden academici de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl en hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Er vindt op maat training en kruisbestuiving plaats en er wordt uitsluitend gewerkt met eigen casuïstiek door onze professionele trainers en acteurs waardoor de leerdoelen van de deelnemers 100% gerealiseerd worden.

Wij verzorgen in-company leiderschapsvaardigheidstrainingen voor universiteiten, universitaire ziekenhuizen, overheidsinstellingen en bedrijven. Daarnaast bieden wij accreditatie voor medici, advocaten, accountants en notarissen.

Zelf organiseren wij ook leiderschapsvaardigheidstrainingen en leergangen in open inschrijving.

Voor Werkwijze: Klik hier
Voor Modulelijst : Klik hier
Voor Module list : Klik hier
Voor Referenties: Klik hier
Voor Kwaliteitsscores en USP: Klik hier

Op dit moment kunt u zich inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • Leergang Academisch Leiderschap €4.750  voor 6 dagen, €2.995 voor 4 dagen en €995 voor 1 dag

AANBIEDING: Korte Leergang Academisch Leiderschap start 9 januari 2017 op locatie Dreumel bij Tiel en op 24 januari 2017 in Hilversum.
Lees meer>>

In onze 6-daagse leergang Academisch leiderschap leert u als Hoogleraar, Universitair (Hoofd)Docent en Onderzoeker een praktische en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen doordat u getraind en gecoacht wordt in uw communicatieve vaardigheden. U leert proactief handelen en het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een meer bewuste kwalitatieve inzet van u als inspirerend leider voor het grote geheel.
Lees meer>>

 • Modulaire Trainingen €995

U heeft de keuze uit 28  modulaire leiderschapsvaardigheidstrainingen van 1 dagdeel met en zonder acteur.
Lees meer>>

 • Landelijke Leergang Leiderschap Lectoren €4.750

In onze 6-daagse leergang voor lectoren leert u als lector inzicht te krijgen in uw stijl van leiding geven en een praktische, effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen.
Lees meer>>

 • Leergang Ambitieuze Vrouwen €5.595

In onze 5-daagse leergang met intervisie en coaching voor ambitieuze Academica speelt het leren van proactief zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen een belangrijke rol. Evenals het helder krijgen van eigen leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze. Ook inzicht krijgen in het tijdsbestek om de leerdoelen in de loopbaan te realiseren is erg belangrijk. Andere onderdelen die aan bod komen zijn: verkennen van ambities, gebruiken en onderhouden van netwerken, verder ontwikkelen van gespreksvaardigheden en eigen autoriteit, evenals leren uitoefenen van invloed op eigen omgeving en strategisch onderhandelen.
Lees meer>>

 • Individuele leergang

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor individuele training waarbij u intensief één op één traint met een trainer en eventueel een acteur.
Individuele leergangen zijn bedoeld voor degene die intensief, één op één aan hun leerdoelen willen werken en die niet via hun werkgever deel kunnen nemen aan een groepsleergang of niet deel willen nemen aan een open inschrijving groepsleergang van Eva Wiltingh BV.

Er vindt gratis een telefonische intake, tel 06 22 018 611, plaats om een maattraject af te stemmen waarna u een offerte ontvangt.
Lees meer>>

 • Intensieve Leergang “Loopbaan en Persoonlijke Effectiviteit” €3.495

Een vierdaagse leergang met coachings voor academisch leiders die hun leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze helder willen krijgen en die hun persoonlijke effectiviteit en autoriteit willen vergroten.
Lees meer>>

 • Intensieve Leergang Praktisch Leiderschap: Persoonlijke Kwaliteiten €3.950

Een vierdaagse leergang waarmee u uw management-, organisatie en beroepsvaardigheden kunt behouden, onderhouden of verder kunt ontwikkelen. Het is het ook mogelijk om een of meer losse dagen te volgen. Bedoeld voor academische leiders die doorgegroeid zijn naar een leidinggevende positie maar hier niet primair voor zijn opgeleid.
Lees meer>>

 • Vervolgprogramma Academisch Leiderschap €2.395

De aaneengesloten tweedaagse vervolgprogramma’s “Academisch Leiderschap” I en II zijn bedoeld voor Hoogleraren, Universitair (Hoofd)Docenten en Onderzoekers die in het verleden een leergang Academisch Leiderschap, Aankomend Academisch Leiderschap of Managementkwalificaties gevolgd hebben. De programma’s I en II geven een aanvulling en een verdieping van uw basis leiderschapsvaardigheden en een vergroting van uw leiderschapskwaliteiten.
Lees meer>>

 • Intervisies €995

Intervisie is een vorm van het geven en ontvangen van gestructureerde feedback. De 4 intervisies starten daarom met een training van een dagdeel waarin u leert coachende vragen te stellen en feedback te geven. Daarnaast krijgt u uitleg over de methodiek van intervisie.
Vervolgens vinden er drie losse dagdelen begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.
Lees meer>>

 • Coachings €1.195

6 uur individuele coaching is bedoeld voor iedereen die de uitdaging van zelfreflectie aan wil gaan. Die erkent dat er meer is dan inhoud, vakkennis en opleiding en met een professioneel coach wil sparren over werkgerelateerde zaken of persoonlijke kwesties.
Lees meer>>

 • Training Kantoormanagement voor Academisch Leiders €2.695

Onze tweedaagse training Kantoormanagement is voor Academisch Leiders die hun kennis en praktische vaardigheden op het gebied van management- en organisatie willen vergroten.
Lees meer>>

 • Training Algemene Beroepsvaardigheden voor Academisch Leiders €2.995

Onze tweedaagse training Algemene Beroepsvaardigheden is voor Academische Leiders die hun leiderschaps- en communicatie kwaliteiten willen optimaliseren.
Lees meer>>

 • Training Persoonlijke Beroepsvaardigheden voor Academisch Leiders €2.395

Onze tweedaagse training Persoonlijke Beroepsvaardigheden is voor Academische Leiders. Deze training geeft inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en leert deze op effectieve wijze te benutten.
Lees meer>>

 

    

nieuwsbrief
http://wp.me/P6nHBl-su