nieuwsbrief symposium

Eva Wiltingh B.V.
Centrum voor Academisch Leiderschap, training en coaching
Wat zijn belangrijke praktische academische managementvaardigheden om uw academisch leiderschap succesvol te maken?
Symposium
Academisch Leiderschap
van Eva Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap, Training en Coaching.
Als academisch leider groeit u door kennis en kunde naar een leiderschapspositie waarbij academische leiderschapsvaardigheden een zeer belangrijke rol gaan spelen. Naast kennisoverdracht heeft u in uw positie professionele academische leiderschapsvaardigheden nodig. Eén van uw taken als Academisch Leider is om naast uw eigen doelstellingen ook de doelstellingen van de Faculteit te realiseren en anderen zo aan te sturen dat ook zij succesvol worden in hun functioneren.
Wij bieden u hiervoor een Symposium Academisch Leiderschap om uw Netwerk in uw academische setting te vergroten en uw Persoonlijke Kwaliteiten te professionaliseren, waarbij ook gekeken wordt naar uw Belemmerende Overtuigingen. Wij laten u kennis maken met de methodiek van ons Bureau dat gespecialiseerd is in Academisch Leiderschap. Dit Symposium Academisch Leiderschap stelt u in de gelegenheid geïnspireerd te raken door ons programma én door ontmoeting met andere academici.
Programma:

 

  • 9.30 – 10.00 uur: Ontvangst
  • 10.00 – 10.15 uur: Inleiding
  • 10.15 – 13.00 uur: Netwerken
  • 13.00 – 14.00 uur: Lunch
  • 14.00 – 17.00 uur:
    Persoonlijke Kwaliteiten en Belemmeringen
Adres:
Conferentiecentrum Hampshire Hotel de Holthurnsche Hof
Zevenheuvelenweg 48a

Berg en Dal bij Nijmegen

Datum: donderdag 16 februari 2017

Prijs: €995,- per persoon
In onze 6-daagse leergang Academisch leiderschap leert u als Hoogleraar en Universitair HoofdDocent een praktische en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen doordat u getraind en gecoacht wordt in uw communicatieve vaardigheden. U leert proactief handelen en het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een meer bewuste kwalitatieve inzet van u als inspirerend leider voor het grote geheel.
Lees meer
Workshop Modules
Onze trainingen worden op wens samengesteld uit 28 door Eva Wiltingh B.V. ontwikkelde leiderschapsvaardigheidsmodules. U kunt deze modules ook afzonderlijk volgen. Het voordeel hiervan is dat u in een dagdeel gericht kunt kennismaken met onze methodiek. Ook kunt u meerdere workshops zelf samenstellen zonder vast te zitten aan een langere leergang.Zie hiervoor: leiderschapsvaardigheidsmodules van 1 dagdeel met en zonder acteur op onze website.
Zie onderzijde van de van de nieuwsbrief voor datums en locaties.

Maak kennis met een van de modules Leiderschapsvaardigheid van Eva Wilting B.V.

Situationeel leidinggeven
Een flexibele stijl van leiding geven en het vermogen om te sturen en te steunen al naar gelang de situatie kan u de sleutel geven voor succesvol leiderschap binnen uw praktijk.

U leert hoe u per taak het competentieniveau van uw medewerkers kunt inschatten en hoe u in uw stijl van leiding geven effectief kunt aansluiten bij dit competentieniveau.

U leert medewerkers te begeleiden naar een grotere zelfstandigheid, door adequaat om te gaan met de mate van bekwaamheid, bereidheid en zekerheid die een medewerker u ten aanzien van deze taak toont.

U verbreedt uw scala aan stijlen van leidinggeven en leert instrueren, overtuigen, overleggen en delegeren.

Kijk op http://weblectures.evawiltinghbv.nl voor de overige video’s over Academisch Leiderschap.

97% van alle deelnemers geeft een aanbeveling van onze leergangen aan anderen vanwege de blijvend toepasbare en praktische bewust bekwame verbetering van hun academisch leiderschap.
Het is van wezenlijk belang dat u zich bewust bent van hoe u uw tijd eigenlijk wenst te besteden.
Welke activiteiten zijn werkelijk belangrijk; op welke manier wilt u aanwezig zijn; hoe zorgt u voor uw eigen welbevinden en het welbevinden van anderen?Wanneer u zich bewust bent van hoe u uw tijd wenst te besteden is het belangrijk na te gaan hoe
uw wens zich verhoudt met de werkelijkheid. Doorgaans levert dit een spanningsveld op. Dit spanningsveld is noodzakelijk om tot oplossingen te komen, want anders omgaan met tijd is iets dat alleen lukt wanneer u dat werkelijk wilt.Een ander wezenlijk aspect is, dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt om te willen onderzoeken hoe uw omstandigheden te maken hebben met de manier waarop u zich verhoudt tot die omstandigheden; welke keuzes hebt u hierin gemaakt; staat u achter deze keuzes; waartoe laat u zich verleiden etc.
Een 9 is de gemiddelde score op tevredenheid van alle deelnemers op al onze leergangen voor alle inhoudelijke Trainingsmodules, Coachings en Intervisies. Deze 9 als gemiddelde kwaliteitsscore waardoor Eva Wiltingh B.V. zich onderscheid blijkt ook uit de volgende Kwaliteitsscores van alle deelnemers van alle leergangen.
Kwaliteit van onderwijs en onderzoek stellen nieuwe eisen aan leiderschap. Zorg voor de
kwaliteit van het onderwijs vraagt om een verbeterde aansturing. Kwaliteit van het onderzoek
wordt in toenemende mate beheerst door teamwork, waarin leiderschap de voorwaarde schept
voor samenwerking tussen onderzoekers. Het programma ondersteunt de (aankomend) leiders die een eigentijdse inhoud willen geven aan sturing en leidinggeven.
In onze 8-daagse leergangen voor lectoren leert u als lector inzicht te krijgen in uw stijl van leiding geven en een praktische, effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen.
De weg van de held is een proces wat ieder mens doorloopt als hij/zij geconfronteerd wordt met veranderingen waar hij niet voor gekozen heeft. Zowel privé (bijv. ziekte, tegenvaller bij een verbouwing, etc.) als in werk.
De weg van de held beschrijft de verschillende fases die je doorloopt. De weg van de held wordt zo genoemd omdat er moed voor nodig is om door alle fases heen te gaan, je bewust te worden van de situatie, de gevoelens die deze oproept en het vinden van een weg hierin. Ook vergt het moed om elke fase in te gaan en ook weer los te laten. Soms blijf je hangen in een bepaalde fase. Je kunt dan kijken, wat maakt dat je daar blijft hangen (aannames, karakterstructuur, vervorming, projecties)

Welke vaardigheden heeft u als Academisch Leider nodig?

Individuele leergang

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor individuele training waarbij u intensief één op één traint met een trainer en eventueel een acteur. Individuele leergangen zijn bedoeld voor degene die intensief, één op één aan hun leerdoelen willen werken en die niet via hun werkgever deel kunnen nemen aan een groepsleergang of niet deel willen nemen aan een open inschrijving groepsleergang van Eva Wiltingh BV.
Er vindt gratis een telefonische intake, tel 06 22 018 611, plaats om een maattraject af te stemmen waarna u een offerte ontvangt.
Zes uur individuele coaching is bedoeld voor Academisch Leiders die de uitdaging van zelfreflectie aan willen gaan. Wie erkent dat er meer is dan inhoud, vakkennis en opleiding en met een professionele coach wil sparren over werkgerelateerde zaken of persoonlijke kwesties.
U kunt zich inschrijven voor:
15 december 2016 in Hilversum
23 januari 2017 in Dreumel bij Tiel
Leergang Academisch Leiderschap
start:
korte leergang van 4 dagen:
maandag 09 januari 2017 in Tiel
dinsdag 24 januari 2017 in Hilversum
6 daagse leergang:
donderdag 22 december in Hilversum
vrijdag 13 januari 2017 in Berg en Dal
Maandag 23 januari 2017 bij Tiel
English course: 15 december 2016
Vervolgdata vindt u op de website
Leergang Ambitieuze Vrouwen
Individuele leergang met gratis intake. Bel: 06-22018611
Coachings, ook via Skype
Eva Wiltingh B.V. Zevenheuvelenweg 48a 6571 CK BERG EN DAL