Vervolgtraining "Academisch leiderschap"

References

For references of participants of this course Click here

Goals 
This Follow-up training in “Academic Leadership” has been designed for professionals who have been a participant in previous courses in Academic Leadership, in Upcoming Academic Leadership or in Management Skills.
The contents of this program is intended to be an edition on your fundamental leadership skills and they will deepen and increase your professional leadership qualities. You can follow the full program of four days as well as separate days.

Price for four days

€ 3.295,00 V.A.T. free

Price per day

€ 895,00 V.A.T. free

Procedure
The procedure we use are similar to the courses in Academic Leadership. The trainers will explain the theory plenary, limited to the minimum needed. They give you practical tools to deal with the used methodology. The participants will practice a lot, with the aid of a professional actor. You’ll contribute your own cases and the actor will practice this case with you in a natural way. You will receive useful feedback on the perceived behaviour.
Because this course is with an open registration, despite of an in-company course, the participants will come from different organisations. Therefor the case histories can be diverse, which can lead to an extra exchange and magnify of teachable moments and experiences.

   

 • day 1: Thursday January 17 januari 2019 / February 14, 2019
 • day 2: to be determined
 • day 3: to be determined
 • day 4: to be determined

Program:

Day 1,

Start of the training:
–   Introduction trainers and participants
–   Explanation of the program

 • Module 1: Personal effectivity and Networking, Building Relationships, Network planning
 • Module 2: Consultations and meetings

 Day 2,

 • Module 3: Diversity and Inclusion
 • Module 4: Inconvenient conversations / Handling conflicts with actor
  Evaluation, reflection and closure of the program

Day 3, 

 • Module 5: Time management, Focusing and  Work-Life balance
 • Module 6: Personal presentation and Competences TDP / PDP and Result-oriented practice

Day 4, 

 •  Module 7: Customer focus, Cooperation and Collaboration
 • Module 8: Situational management with actor
  Evaluation, reflection and closure of the program

Included

 • Experienced guidance by professional trainers and actors of Eva Wiltingh BV, Centre for academic leadership, training and coaching
 • Background material
 • Accommodation and  catering

Referenties
Voor referenties van deelnemers aan deze leergang Klik hier

Doelen
De vervolgtraining “Academisch leiderschap” is bedoeld voor iedereen die in het verleden een leergang Academisch leiderschap, Aankomend academisch leiderschap of Managementkwalificaties gevolgd heeft.
De training dient als aanvulling en verdieping op uw basis leiderschapsvaardigheden en een vergroting van uw professionele leiderschapskwaliteiten.

Prijs gehele programma

 • € 3.295,00 per deelnemer, B.T.W. vrij

Prijs per dag

 • € 895,00 per dag per deelnemer, B.T.W. vrij

Werkwijze
De werkwijze is hetzelfde als in een leergang. De theorie, die beperkt is tot een minimum, wordt plenair verzorgd door de trainers. Zij geven praktische tips en maken u wegwijs in de methodiek. Naast de theorie wordt er veel praktijkgericht gewerkt met behulp van professionele acteurs.
De acteurs spelen in op uw eigen casuïstiek en zetten natuurgetrouw het gedrag neer waar u mee te maken krijgt en geven na afloop feedback.
Anders dan bij de in-company leergangen Managementkwalificaties en Academisch leiderschap die u gevolgd heeft komen bij deze open aanbod leergang de deelnemers van diverse instellingen. De inbreng van casuïstiek is daardoor zeer divers wat kan leiden tot een kruisbestuiving aan leermomenten en vergroting van ervaring.

Programma:
Dag 1, 

Start van het programma:
– kennismaking met trainers en deelnemers
– uitleg over het programma

 • Module 1: Persoonlijke effectiviteit en Netwerken met maken netwerkplan
 • Module 2: Overleggen en vergaderen

Dag 2, 

 • Module 3: Focussen en Diversiteit
 • Module 4: Lastige gesprekken / conflicthantering met acteur

Dag 3, 

 • Module 5: Verdieping Timemanagement en privé-werk balans
 • Module 6: Persoonlijke presentatie met acteur en Competenties, TOP / POP en Resultaatgericht werken

Dag 4, 

 • Module 7: Klantgericht werken en samenwerken
 • Module 8: Verdieping Situationeel leidinggeven met acteur
  Evaluatie en afsluiting van het programma

Klik op de modules voor meer informatie.

Inbegrepen

 • Deskundige begeleiding door trainers en acteurs van Eva Wiltingh BV,
 • Centrum voor academisch leiderschap, training en coaching
 • Naslagwerk
 • Accommodatie en catering

Locatie

 • Hampshire Landgoedhotel Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a, 6571 CK Berg en Dal