Visie

“Hulp vragen in leiderschap is geen zwakte maar kracht.
Door hulp te vragen krijg je als leider zelfinzicht met professionele vaardigheden.”

Evelyne Kippersluis

 

 

 

 

Evelyne Kippersluis, directeur Eva Wiltingh B.V.

Onze doelstelling is het opleiden van academisch leiders.

In onze visie zien wij leiderschap als een briljant. Vanuit ruw materiaal wordt een vorm geslepen met vele facetten waardoor de kwaliteit tevoorschijn komt en volledig tot zijn recht komt.

Een persoon kan van nature briljant zijn in leiderschap, anderen hebben het gewoon niet in zich of hebben wel de kwaliteiten maar die zijn nog niet geslepen.

Veel leiders zijn niet primair opgeleid in leiderschap omdat ze zijn doorgegroeid naar een leidinggevende positie. Hun leiderschapsbriljant is niet optimaal geslepen waardoor de facetten van leiderschap niet volledig tot hun recht komen.

In onze visie op leiderschap staan acht facetten centraal:

  • Cirkel van Invloed

Deze cirkel heeft te maken met de dingen die binnen uzelf plaats vinden, waar u zelf invloed op uit kunt oefenen als het tenminste belangrijk voor u is. Dit noemt men proactief gedrag.

  • Visie

Visie is het hebben van een realistisch, geloofwaardig en aantrekkelijk beeld van de toekomst van de afdeling c.q. organisatie. In deze tijd van snelle veranderingen moet een leider meer en meer toekomstgericht zijn en bezig zijn met het bepalen van de juiste richting.

  • Persoonlijke kwaliteiten/effectiviteit

Een belangrijke kwaliteit van een leider is het hebben van persoonlijke autoriteit. We bedoelen daarmee persoonsgebonden autoriteit, en niet functiegebonden autoriteit.

  • Positie en bevoegdheden

De leidinggevende bevindt zich in een positie die zich kenmerkt door een grote hoeveelheid verschillende contacten met andere mensen. In deze contacten is het met name van belang te weten waar het bevoegdheidsgebied (en dus de zeggenschap) begint en eindigt.

  • Werkwijze en aandacht voor individuele medewerkers

Het gaat hier om werkelijke aandacht voor de persoon van de medewerker. Wat vindt hij belangrijk; waarin wil hij zich ontwikkelen en is het mogelijk een loopbaantraject uit te zetten?

  • Omgangswijzen en communicatie

Juist in een positie waarin men met verschillende mensen te maken heeft is communicatie van essentieel belang, zowel om praktische zaken te realiseren, als ook om invloed uit te kunnen oefenen naar naast-hogeren, medewerkers, collega’s en klanten.

  • Stijlen van leidinggeven

De stijl van leidinggeven wordt situationeel bepaald, d.w.z. dat de leidinggevende de mate van zowel ondersteuning als sturing laat bepalen door wat de medewerker nodig heeft bij zijn taakuitvoering.

  • Doel en tijd

Het is van wezenlijk belang dat u zichzelf als leider een doel stelt en bewust bent in welk tijdsbestek u dit doel kunt bereiken.

In onze programma’s ontwikkelt u zich van vakspecialist tot een briljant leider die vanuit verbondenheid samenwerkt met de medewerkers en de organisatie.