Werkwijze

“Zeker bij Academisch leiderschap is leren en ontwikkelen een blijvend groeiproces, dat in kwaliteit uitmuntend door onze leergangen, trainingen, coachings en intervisies begeleid kan worden.” Drs. E. D. Kippersluis, directeur Eva Wiltingh B.V.
Handen
Wij hebben een eigen methodiek ontwikkeld waarbij het praktijkgericht leren vanuit uw eigen casuïstiek centraal staat en theorie beperkt is tot een minimum. We werken veel in kleine subgroepen zodat er voldoende gelegenheid is om uw casuïstiek in te brengen en te oefenen met professionele acteurs.

De programma’s die wij ontwikkeld hebben vanuit onze methodiek zijn toekomstgericht. Dat wil zeggen dat we vanuit het hier en nu werken. Wij bieden training en ondersteuning vanuit uw dagelijkse praktijk zodat u uw leiderschapsfacetten verder kunt ontwikkelen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is daarbij essentieel.

Centraal in onze programma’s staan drie zaken:

  • het ontwikkelen van een visie op uw kwaliteiten, persoonlijke groei en carrière;
  • de vertaalslag van deze visie naar concrete doelen;
  • het aanleren van vaardigheden om deze doelen te realiseren.

Bij het aanleren van deze vaardigheden nodigen de trainers en acteurs u uit om de acht leiderschapsfacetten die onderdeel zijn van onze visie te ontwikkelen.

De trainers en acteurs geven heldere feedback over de punten die u op orde hebt, maar vooral ook op die punten die nog verder  ontwikkeld moeten worden. Daarnaast stimuleren zij u om feedback te geven aan de andere deelnemers.
Met name in het werken met acteurs krijgt u inzicht in uw vaste patronen. De professionele acteurs weten in korte tijd de vinger op de zere plek te leggen. Zij bieden door hun respectvolle benadering een veilige setting om tot bewustwording te komen.
Ook krijgt u tijdens het werken met acteurs de kans om te oefenen met het nieuwe gedrag dat nodig is om uw doelen te realiseren.

Door onze werkwijze vindt er een blijvende verandering in uw functioneren plaats die uzelf, uw medewerkers en de organisatie ten goede komt.