Kwaliteitsscores en USP

Een 9 is de gemiddelde score op tevredenheid van alle deelnemers over al onze trainers, acteurs en leergangen voor alle inhoudelijke trainingsmodules, coachings en intervisies.

Eva Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap, Training en Coaching heeft de afgelopen 30 jaar heel veel eenjarige Leiderschapsvaardigheidstrainingen voor Academisch Leiderschap verzorgd voor Hoogleraren, Universitair (Hoofd) Docenten voor Universiteiten en UMC’s en Lectoren.

Na deelname van deze kritische allerhoogst opgeleide academisch deelnemers heeft 99% de laatste 10 jaar ons eind evaluatieformulier ingevuld met 19 kwaliteitsscores en open vragen waaruit de volgende Kwaliteitsscores zijn voortgekomen:

Uit de Enquete van alle deelnemers van alle leergangen van 2007-2011 komen de Kwaliteitsscores voort:

USP en Top 10 Kwaliteitsscores van Eva Wiltingh B.V. van alle deelnemers van alle leergangen:

Een 9 is de gemiddelde score op tevredenheid van alle deelnemers over al onze leergangen voor alle inhoudelijke trainingsmodules, coachings en intervisies.

Deze 9 als gemiddelde kwaliteitsscore, waardoor Eva Wiltingh B.V. zich onderscheidt, blijkt ook uit de volgende USP en Kwaliteitsscores:

10 score op tevredenheid van alle deelnemers over de zelfgemaakte individuele leerdoelen, die op het einde gerealiseerd zijn door inspiratie en training van onze professionele trainers en acteurs op onze bosrijke trainingslocatie de Holthurnsche Hof te Berg en Dal bij Nijmegen.

97% van alle deelnemers geeft een aanbeveling van onze leergangen aan anderen vanwege de blijvend toepasbare en praktische bewust bekwame verbetering van hun academisch leiderschap.

9,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over de perfecte aansluiting van al onze trainingsstof op hun leervragen, waardoor zij blijvend toekomstgerichte en oplossingsgerichte leiderschapsvaardigheden ontwikkeld hebben op hun complexe academische werkplekken.

95% van alle deelnemers is aanwezig in de gehele leergang, ook bij verplichte deelname en brengen alleen eigen casuïstiek in en geven allemaal hun commitment op vertrouwelijkheid.

9,3 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze 360 graden feedback opdracht met het op maat maken van persoonlijke leerdoelen in de individuele intake op de werkplek. In de leergangen worden de leerdoelen verder uitgewerkt door onze expert trainers en acteurs.

8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze trainingsverhouding van 8% theorie en 92% praktijk. Ook ons hoge trainingstempo van 1 vaardigheid per dagdeel op academisch denkniveau en confronterende feedback in onze veilige groepsdynamiek.

8,8 score op tevredenheid van alle deelnemers over het resultaatgericht in gebruik blijven nemen van alle bij ons geleerde praktische vaardigheden o.a. bij onderhandelen, situationeel leidinggeven, lastige gesprekken, timemanagement en persoonlijke autoriteit.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze leiderschapsvaardigheidsmodules, de individuele intake, de uitgevoerde 360 graden feedback, de individuele coachings, de resultatenpresentatie en de intervisies. Onze leergangen bieden hun hierdoor een optimale kwaliteit voor persoonlijke ontwikkeling met als gevolg professioneler leiderschap, ook van de werknemers en de organisatie als geheel.

8,0 score op tevredenheid van alle deelnemers over het leren van andere deelnemers met kruisbestuiving, alsook het toekomstgericht leren denken door hun deelname aan de leergangen van Eva Wiltingh B.V.

74% van de oud deelnemers vonden alle onderdelen van de jaren eerder doorlopen leergangen en het proactief leren nemen van eigen verantwoordelijkheid van Eva Wiltingh B.V. blijvend nuttig.


Trainingbureau Eva Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap, Training en Coaching:

Een 9 is de gemiddelde tevredenheidsscore als bedrijfsresultaat: van alle deelnemers van alle 1 jaar durende in-company Leergangen Academisch Leiderschap voor alle inhoudelijke Trainingsmodules, Workshops, Coachings en Intervisies.

100 % van alle deelnemers geven aan dat onze trainingen effectieve kwalitatieve verbeteringen bewerkstelligen in hun professionaliteit als academisch leider.

100% gebruik van camera’s bij acteurs met directe praktische inzichten als gevolg.

100% gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers op maat.

9,5 score op aanwezigheid van alle deelnemers en commitment op vertrouwen gedurende de gehele leergang, ook bij verplichte deelname van deelnemers.

92% van alle trainingen hebben 5 deelnemers op 1 trainer en 1 acteur.
8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze trainingsverhouding 8% theorie en 92% praktijk met vertrouwelijke groepsdynamiek.

8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers voor 2 uitgevoerde leergangen voor Ambitieuze Vrouwen door Eva Wiltingh B.V.

8,8 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze bosrijke accommodatie het Hampshire Hotel de Holthurnsche Hof te Berg en Dal, waar wij 70% van onze in-company trainingen verzorgen.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze intensieve kwalitatieve training op maat met 1 trainer op 5 deelnemers waardoor een sterke groepsdynamiek ontstaat.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over de aaneensluiting van de individuele leerlijn en de groepsdynamiek.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze leiderschapsvaardigheidsmodules, de individuele intake, de uitgevoerde 360 graden feedback, de individuele coachings, de resultatenpresentatie en de intervisies. Onze leergangen bieden hun hierdoor een optimale kwaliteit voor persoonlijke ontwikkeling met als gevolg professioneler leiderschap, ook van de werknemers en de organisatie als geheel.

8,0 score op tevredenheid van alle deelnemers voor het realiseren van gestelde doelen via het “leren van andere deelnemers” en kruisbestuiving.

60% Nederlandstalige en 40% Engelstalige leergangen als taalverdeling bij de 1 jaar durende in-company Academisch Leiderschapsleergangen.

Wat kunnen de professionele trainers en acteurs van Eva Wiltingh B.V.:

Een 9 is de gemiddelde tevredenheidsscore als bedrijfsresultaat: van alle deelnemers van alle 1 jaar durende in-company Leergangen academisch leiderschap voor alle inhoudelijke Trainingsmodules, Workshops, Coachings en Intervisies.

Sinds 30 jaar hebben wij een professioneel team van trainers en acteurs ervaren werkend met 26 Leiderschapsvaardigheidsmodules. Deze 26 modules zijn zorgvuldig op maat ontwikkeld voor de academische setting en worden steeds bijgesteld door continue feedback van deelnemers en trainers.

100% expert senior trainers en acteurs die 10-30 jaar ervaring hebben met onze methodiek en 26 Leiderschapsvaardigheidsmodules in onze in-company leergangen van 1 jaar.

100% gemotiveerde professional senior trainers en acteurs die als expert individuele begeleiding en groepsbegeleiding in Leiderschapsvaardigheidstrainingen, Workshops, Intervisies en coachings op maat verzorgen.

100% flexibele inzet van trainers en acteurs.

9,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over de mate waarin alle geboden stof direct toepasbaar is gebleken binnen hun werksituatie en toepasbaar blijft. Onze expert trainers en acteurs bieden direct praktische handvaten om bewust bekwaam vaardig leiding te geven in de complexe academische setting.

9,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over het vertrouwen in de groep aangestuurd door onze professionele trainers en acteurs.

9,2 score op tevredenheid van alle deelnemers over het krijgen van feedback op het overkomen van hun eigen gedrag door onze professionele trainers en acteurs.

9,0 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze professionele senior trainers en acteurs als stimulerende inspirerende factor binnen de leergang.
8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers over de professionaliteit van onze expert trainers en acteurs.

8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze professionele expert acteurs met camera’s.

8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers voor gerealiseerde openheid in de groep door onze trainers waardoor persoonlijke verdieping ontstaat.

8,7 score op tevredenheid van alle deelnemers over de kennis van de academische setting van onze expert trainers en acteurs wat volledig op maat aansluiting geeft op hun vragen en problemen.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over de vaste begeleiding door dezelfde professionele trainers voor een leergang in de groep en de trainer/coach in de individuele coachings.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over confronterende feedback van onze professionele trainers en acteurs met verkrijgen van vele bewust bekwame inzichten in leiderschapsvaardigheden.


Wat heeft Eva Wiltingh B.V te bieden heeft aan kennis, kunde en inhoud van werk:

Een 9 is de gemiddelde tevredenheidsscore als bedrijfsresultaat: van alle deelnemers van alle 1 jaar durende in-company Leergangen academisch leiderschap voor alle inhoudelijke Trainingsmodules, Workshops, Coachings en Intervisies.

8,8 score op tevredenheid van alle deelnemers over al onze inhoudelijke onderdelen van onze leiderschapsvaardigheden in de leergangen.

8,8 score op tevredenheid van alle deelnemers over het proactief in gebruik kunnen en blijven nemen van al de bij ons geleerde gesprekstechnieken en leiderschapsvaardigheden o.a. bij onderhandelen, situationeel leidinggeven, lastige gesprekken, timemanagement en persoonlijke autoriteit.

Zie Modulelijst.


Wat vinden de deelnemers aan de Academisch Leiderschapsleergangen van Eva Wiltingh B.V.:

21% geeft vrijwillig lovende testimonia waarbij naam en toenaam gebruikt mogen worden door Eva Wiltingh B.V. voor de website en acquisitie.

10 score op tevredenheid van alle deelnemers over de zelfgemaakte individuele leerdoelen die op het einde van de leergangen gerealiseerd zijn. Dit wordt versterkt door proactieve en gemotiveerde deelname van de deelnemers door inspiratie en training van onze professionele trainers en acteurs.

97% van de deelnemers geeft aan na deelname aan onze leergangen deze aan te bevelen aan anderen.

9,6 score op de tevredenheid van alle deelnemers over de perfecte aansluiting van onze trainingsstof op hun leervragen.

9,6 score op de tevredenheid van alle deelnemers over de mate waarin alle geboden stof direct toepasbaar is gebleken en blijft binnen hun werksituatie. Onze expert trainers en acteurs bieden direct praktische handvatten om hun bewust bekwaam vaardig leiding te leren geven in de complexe academische setting.

9,4 score op tevredenheid van alle deelnemers over het leren formuleren van hun eigen individuele leerdoelen op maat na de intake van onze leergangen.

9,3 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze 360 graden feedback opdracht, die in de individuele intake op maat besproken en uitgewerkt wordt met de trainer/coach. Daarna verbind de trainer de individuele dynamiek in de leergang synchroon aan de groepsdynamiek.

9,1 score op tevredenheid van alle deelnemers over praktisch leren op maat vanuit eigen casuïstiek.

9,1 score op de tevredenheid van alle deelnemers over het uitsluitend kunnen inbrengen van eigen casuïstiek van de deelnemers en de intensieve begeleiding van 1 van onze professionele trainers en acteurs op 5-7 deelnemers.

9,1 score op tevredenheid van alle deelnemers over de bijdrage van onze professionele acteurs aan het realiseren van de leerdoelen die in de individuele intake van de leergang op maat gemaakt zijn.

8,9 score op tevredenheid van alle deelnemers over het hoge tempo van onze trainers wat perfect aansluit op academisch denkniveau.

8,8 score op tevredenheid van alle deelnemers over meerwaarde van coaching tijdens onze eenjarige in-company leergangen.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over proactieve en intrinsieke gemotiveerde deelname die geinspireerd wordt door onze expert trainers. Dit geldt ook als er verplichte deelname is aan onze leergangen.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over de individuele eindresultaten presentatie over hun gerealiseerde leerdoelen samen met het leren ontvangen van feedback hierover van de andere deelnemers en trainers.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over toekomstgericht en probleemoplossend resultaatgericht gericht leren denken.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over individuele intake op maat van 2-3 uur op de werkplek.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over toekomstgericht en probleemoplossend resultaatgericht gericht leren denken.

8,6 score op tevredenheid van alle deelnemers over onze 360 graden feedback per individuele deelnemer met bewust worden van persoonlijke leerdoelen voor leiderschap aan het begin van de leergang academisch leiderschap.

8,3 score op tevredenheid van alle deelnemers over bewustere bekwamere inzichten en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid door onze expert trainers en acteurs.

75% deelnemerswens voor begeleide intervisie aansluitend aan de leergang voor het leren geven en ontvangen van positieve feedback. Onze trainers stimuleren het vervolg van deze intervisie zonder begeleiding voor het optimaliseren van de intercollegiale consultatie en de noodzaak van blijvende sparringpartners in hun academische setting.

Klant, wat vindt de klant van Eva Wiltingh B.V.:

Bij 8 van de 19 Universiteiten verzorgden wij reeds 6 tot 10 jaar 2 eenjarige leergangen academisch leiderschap op maat voor de hoogst opgeleide academici: Hoogleraren, Universitair Hoofddocenten en Universitair Docenten. Hiernaast verzorgden wij al 10 jaar 2 eenjarige leergangen bij het UMC Utrecht en hebben gedurende 4 jaar 2 leergangen per jaar van een jaar uitgevoerd bij het RIVM.
Voor alle klanten scoren alle deelnemers standaard een 9 gemiddeld als tevredenheidsscore.

9 is de score op klanttevredenheid over al onze uitgevoerde in-company trainingen. 0 klachten van klanten over al onze uitgevoerde in-company leergangen academisch leiderschap gedurende 30 jaar.

Met 100% respect worden de klanten behandeld en alle voortgang in de in-company leergang worden direct teruggekoppeld naar de klant toe. Als er dus een deel van een leergang voorbij is dan wordt de desbetreffende klant op de hoogte gesteld van wat er gedaan is, hoe het ervaren is en of iedereen aanwezig was.
De klant is hierbij 97% tevreden over de lopende gang van zaken. Er zijn in de praktijk 3% acute knelpunten en deze acute knelpunten worden snel en adequaat opgelost door Eva Wiltingh B.V. omdat de organisatie voor 97% goed loopt.


Risicopunten/Verbeterpunten voor Eva Wiltingh B.V.:

60% van alle deelnemers heeft geen contact met hun leidinggevenden over de inhoud van onze trainingstrajecten gedurende de leergangen ondanks de stimulatie van onze professionele trainers.

40% van alle deelnemers heeft (summier) contact met hun leidinggevenden over de inhoud van onze trainingstrajecten gedurende de leergangen, ondanks de stimulatie van onze professionele trainers.

Hoe evalueren de oud deelnemers volgens de enquête alle leergangen van 2007-2011 na een aantal jaren na deelname aan de academisch leiderschapsleergangen van Eva Wiltingh B.V.:

23% is de respons op de oud deelnemers evaluatie op de Enquête van alle leergangen van Eva Wiltingh B.V. van 2007-2011.

7,9 is de score op de tevredenheid van de oud deelnemers over hun deelname aan de leergangen van Eva Wiltingh B.V. na een aantal jaren.
44 jaar is de gemiddelde leeftijd van de respondenten.

40% is de gemiddelde score op de behoefte van herhaling van de stof van de jaren geleden doorlopen leergangen bij Eva Wiltingh B.V.

Is de inhoud van de leergangen van Eva Wiltingh B.V. na jaren nog te vertalen naar de praktijk van de oud deelnemers volgens de Enquête over de leergangen van 2007-2011:

7,5 score op de tevredenheid van de oud deelnemers dat het geleerde direct toepasbaar was na de leergang en goed te vertalen was naar de praktijk.

8,0 score op de tevredenheid van de oud deelnemers dat het geleerde nog steeds in de huidige werksituatie zeer goed bruikbaar en te vertalen is. Deze en de vorige score samen met de algemene toepasbaarheid van de leergangen in de praktijk vertoonden een goede samenhang met Cronbach’s  =.879/ 803

7,3 gemiddelde score op de tevredenheid van de oud deelnemers over het bereiken van hun zelfgemaakte individuele leerdoelen.

46,62% van de oud deelnemers gaven aan geen leerdoelen meer te hebben na de jaren eerder gevolgde leiderschapsleergangen bij Eva Wiltingh B.V.

74% van de oud deelnemers gaven aan alle onderdelen van de jaren eerder doorlopen leergangen van Eva Wiltingh B.V. nuttig te vinden.
Het meest bijgebleven bij de oud deelnemers is:
• de feedback van de trainers en de acteurs (23,22 %) en de feedback
van de andere deelnemers (34,53%)
• de individuele coachingsgesprekken met de trainer/coach en
het oefenen van de eigen casus met acteurs (21,18%)
• de intervisies en de reflectiemomenten van “wat wil ik nu”?

Hebben de oud deelnemers na een aantal jaren na deelname aan de academisch leiderschapsleergangen van Eva Wiltingh B.V. behoefte aan verdieping en verbreding met betrekking tot leiderschap volgens de enquête over de leergangen van 2007-2011:

52% van de oud deelnemers hadden bij de evaluatie nog behoefte aan verdieping en verbreding met een gelijke verdeling over de 26 leiderschapsvaardigheidsmodules van Eva Wiltingh B.V.
De nadruk ligt hierbij op Ontwikkelen Eigen Autoriteit (9,40%), Persoonlijke Effectiviteit (7,38 %) en Verandermanagement en Omgaan met Weerstand (7,38%), Strategisch Management (7,38%).

49%van de oud deelnemers heeft geen behoefte meer aan verdieping en verbreding na deelname aan de leergangen van Eva Wiltingh B.V. een aantal jaren geleden.
Eva Wiltingh BV