Algemeen

“Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daarop af te stemmen.”
Stephen R. Covey

Voor alle programma’s: Klik hier

Kwaliteit van werk, onderzoek en onderwijs wordt mede bepaald door de kwaliteit van leiderschap.
U als organisatie, universiteit, academisch ziekenhuis of andere instelling stelt daarom steeds hogere eisen aan uw leiders. Zo verwacht u bijvoorbeeld dat zij hun team taakgericht aansturen, persoonlijke autoriteit hebben, goede functioneringsgesprekken voeren, effectief werken, uw visie uitdragen en mede de strategie bepalen.

Maar leidinggevenden zijn vaak doorgegroeid in hun functie en niet primair opgeleid in leiderschapsvaardigheden als situationeel leidinggeven, onderhandelen, vergaderen, conflicthantering, opstellen van team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Wij zien leiderschap als een briljant. Vanuit ruw materiaal wordt een vorm geslepen met vele facetten waardoor de kwaliteit tevoorschijn komt en volledig tot zijn recht komt. Een persoon kan van nature briljant zijn in leiderschap, anderen hebben wel de kwaliteiten maar deze zijn nog niet geslepen.
Elke leider heeft sterke kanten heeft maar ook kanten die nog ontwikkeld kunnen worden. Ook zien we dat er een voorkeursstijl van leiding geven ontstaat die niet altijd effectief is.
Daarom hebben wij programma’s ontwikkeld die gericht zijn op het aanleren van specifieke leiderschapsvaardigheden zodat uw leiders leren proactief te handelen en eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Dit leidt er toe dat uw leidinggevenden zich bewuster en met meer kwaliteit inzetten als inspirerend leider voor het grote geheel.

In het menu hiernaast vindt u een overzicht van programma’s die wij in-company aanbieden.

Heeft u maar één medewerker die scholing behoeft Klik hier.