Home


9

Weblectures Eva Wiltingh B.V.

Nieuwe Weblectures

Open Aanbod

 

Academici verkrijgen een leidinggevende positie vaak op basis van vakkennis en niet op basis van leiderschapsvaardigheden. In de praktijk lopen academische leiders, hoogleraren en universitair (hoofd)docenten, dan ook vaak tegen problemen aan met betrekking tot leiderschap. De leiderschapstrainingen van Eva Wiltingh B.V. bieden academici de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl en om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Er vindt op maat leiderschapstraining en kruisbestuiving plaats en er wordt uitsluitend gewerkt met eigen casuïstiek door onze professionele trainers en acteurs waardoor de leerdoelen van de deelnemers 100% gerealiseerd worden.

Wij verzorgen in-company leiderschapstrainingen voor universiteiten, universitaire ziekenhuizen, overheidsinstellingen en bedrijven. Daarnaast bieden wij accreditatie voor medici, advocaten, accountants en notarissen.

Zelf organiseren wij ook leiderschapstrainingen in open inschrijving.

Voor Werkwijze: Klik hier
Voor Modulelijst : Klik hier
Voor Module list : Klik hier
Voor Referenties: Klik hier
Voor Kwaliteitsscores en USP: Klik hier

Op dit moment kunt u zich inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • TweedaagseTraining Academisch Leiderschap voor 2.850 Euro: 

Data: nader af te stemmen na aanmelding

Lees meer>>

For English read more

 • Leergang Academisch Leiderschap voor 8 dagen

De data worden in onderling overleg met de trainer en aangemelde deelnemers afgestemd.

Deze Leergang Academisch Leiderschap van Eva Wiltingh B.V. biedt academici efficiënt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl om hun effectieve academische leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Loopt u als academicus ook tegen vele leiderschapsproblemen aan op uw complexe werkplek(ken) waarvan u niet goed weet hoe u ze op kunt lossen? Wilt u deze leiderschapsproblemen in uw toekomst effectief professioneel bewust bekwaam op leren lossen? Bewustwording van de effectiviteit van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van leiderschapsvaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze leergang effectief academisch leiderschap met onze 30 jarige ervaring en 9 als gemiddelde voor onze deelnemers tevredenheid score.
Lees meer>>

For English read more>>

 • Leergang Academisch Leiderschap voor 6 dagen

In onze 6-daagse  leergang Academisch Leiderschap leert u als Hoogleraar, Universitair (Hoofd)Docent en Onderzoeker een praktische en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen doordat u getraind en gecoacht wordt in uw communicatieve vaardigheden. U leert proactief handelen en het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een meer bewuste kwalitatieve inzet van u als inspirerend leider voor het grote geheel.
Lees meer>>

For English read more>>

 • Workshop Feedback geven en ontvangen

Het geven van Feedback is het geven van een cadeau. Iedereen kan dit leren. Na deze workshop heb je de mindset en de tools om dit efficiënt en effectief te kunnen doen. Ook leer je hoe je Feedback ontvangt en kun je de ander helpen niet in de verdediging te schieten.

Locatie: Hilversum

Data:
Workshop: Nader te bepalen 14:00 – 17: 00 uur
Terugkomdag: Nader te bepalen
Lees meer>>

 • Workshop gespreksvaardigheden

In uw werk ligt veelal het accent op de inhoud van het gesprek. Toch is er meer dan de inhoud alleen; als u een gesprek voert, dan wilt u ook dat uw verhaal overkomt, geloofwaardig is en boeiend gevonden wordt. Dus inhoud wordt gecomplementeerd door het non-verbale aspect. Vooral dit non-verbale aspect wordt in dit programma onder de loep genomen.

Locatie: Hilversum

Workshop: Nader te bepalen
Terugkomdag: Nader te bepalen
Lees meer>>

 • Intervisie Training 

Intervisie is een vorm van het geven en ontvangen van gestructureerde feedback. De 4 intervisies starten daarom met een training van een dagdeel waarin u leert coachende vragen te stellen en feedback te geven. Daarnaast krijgt u uitleg over de methodiek van intervisie.
Vervolgens vinden er drie losse dagdelen begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.
Lees meer>>

 • Schrijftraining / schrijfcoaching

Bij deze schrijftraining / schrijfcoaching krijgt u direct toepasbare adviezen en aanwijzingen om de formulering van uw schrijven te verbeteren, passend bij uw persoonlijke stijl en visie.
Lees meer>>

 • Persoonlijke Coaching Academisch Leiderschap

De 4, 5 of 6 uur durende persoonlijke coaching academisch leiderschap is bedoeld voor iedereen die de uitdaging van zelfreflectie aan wil gaan. Die erkent dat er meer is dan inhoud, vakkennis en opleiding en met een professionele coach wil sparren over werkgerelateerde zaken of persoonlijke kwesties, ook hoogbegaafdheid.
Lees meer>>

 • Workshop Leiderschapstrainingen

U heeft  keuze uit 28  leiderschapstrainingen van 1 dagdeel met en zonder acteur.
Lees meer>>

Schrijf u nu in voor onze nieuwe  Workshop
Efficiënt Time/Prioriteitenmanagement waarbij uw work life balans en uw energie beter balans gaan komen.

Locatie: in Hilversum

 • Landelijke Leiderschapstraining Lectoren

De data worden in onderling overleg met de trainer en aangemelde deelnemers afgestemd.

In onze 6-daagse leiderschapstraining voor lectoren leert u als lector inzicht te krijgen in uw stijl van leiding geven en een praktische, effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen.
Lees meer>>

 • Training Vrouwelijk Academisch Leiderschap

In onze 5-daagse Leiderschapstraining met intervisie en coaching voor ambitieuze Academica speelt het leren van proactief zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen een belangrijke rol. Evenals het helder krijgen van eigen leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze. Ook inzicht krijgen in het tijdsbestek om de leerdoelen in de loopbaan te realiseren is erg belangrijk. Andere onderdelen die aan bod komen zijn: verkennen van ambities, gebruiken en onderhouden van netwerken, verder ontwikkelen van gespreksvaardigheden en eigen autoriteit, evenals leren uitoefenen van invloed op eigen omgeving en strategisch onderhandelen.
Lees meer>>

 • Individuele Leiderschapstraining

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor individuele leiderschapstraining waarbij u intensief één op één traint met een trainer en eventueel een acteur.
Individuele leiderschapstrainingen zijn bedoeld voor degene die intensief, één op één aan hun leerdoelen willen werken en die niet via hun werkgever deel kunnen nemen aan een groepstraining of niet deel willen nemen aan een open inschrijving groepsleergang van Eva Wiltingh B.V.

Er vindt gratis een telefonische intake, tel 06 22 018 611, plaats om een maattraject af te stemmen waarna u een offerte ontvangt.
Lees meer>>

 • Intensieve leergang “Loopbaan en Persoonlijke Effectiviteit” voor Academisch Leiderschap

Een vierdaagse leiderschapstraining met coachings voor academisch leiders die hun leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze helder willen krijgen en die hun persoonlijke effectiviteit en autoriteit willen vergroten.
Lees meer>>

 • Management praktisch leiderschapstraining Persoonlijke Kwaliteiten

Een vierdaagse leiderschapstraining waarmee u uw management-, organisatie en beroepsvaardigheden kunt behouden, onderhouden of verder kunt ontwikkelen. Het is het ook mogelijk om een of meer losse dagen te volgen. Bedoeld voor academische leiders die doorgegroeid zijn naar een leidinggevende positie maar hier niet primair voor zijn opgeleid.
Lees meer>>

 • Vervolgtraining Academisch Leiderschap

De data worden in onderling overleg met de trainer en aangemelde deelnemers afgestemd.

De vierdaagse vervolgtraining “Academisch Leiderschap” is bedoeld voor Hoogleraren, Universitair (Hoofd)Docenten en Onderzoekers die in het verleden een training Academisch Leiderschap, Aankomend Academisch Leiderschap of Managementkwalificaties gevolgd hebben. De vier trainingsdagen geven een aanvulling en een verdieping van uw basis leiderschapsvaardigheden en een vergroting van uw professionele leiderschapskwaliteiten. U kunt het gehele programma van vier dagen volgen en ook losse dagen.
Lees meer>>

For English : Click here>>

 • Managementtraining voor Academisch Leiders

Onze tweedaagse managementtraining is voor Academisch Leiders die hun kennis en praktische vaardigheden op het gebied van management- en organisatie willen vergroten.
Lees meer>>