Landelijke Leergang Leiderschap Lectoren van Hogescholen

De twee nieuwe Landelijke Leergangen Leiderschap voor Lectoren van Eva Wiltingh B.V. biedt lectoren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren.

De data worden in onderling overleg met de trainer en aangemelde deelnemers afgestemd.

Voor het volledige programma: klik hier

   

Loopt u als lector ook tegen vele leiderschapsproblemen aan op uw complexe werkplek(ken) waarvan u niet goed weet hoe u ze op kunt lossen? Wilt u deze leiderschapsproblemen in uw toekomst professioneel bewust bekwaam op leren lossen? Bewustwording van de effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van leiderschapsvaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze leergangen.

Doel

Tijdens de leergangen worden de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van alle deelnemende lectoren samen met onze professionele trainer vastgesteld waardoor er inzichten ontstaan bij de lectoren in hun eigen persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen waarna het aanleren van praktische leiderschaps- en managementvaardigheden vaardigheden hierna gerealiseerd kan worden. Er vindt op maat training en kruisbestuiving in de leergangen voor lectoren plaats omdat er uitsluitend wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de lectoren met onze professionele trainers en acteurs. Hierdoor leren de deelnemende lectoren vele bewust bekwame praktische leiderschap- en managementvaardigheden, die zij in de praktijk professioneel oplossingsgericht en toekomstgericht direct in kunnen zetten op hun complexe werkvloer.

Doelgroep

 •  Lectoren

Prijs:

 • € 4.750,00 per deelnemer voor het gehele programma, B.T.W. vrij
 • € 1.195,00 per deelnemer, per trainingsdag, B.T.W. vrij

Programma opbouw van de Landelijke Leergang Leiderschap Lectoren:

 • Startbijeenkomst en individuele intake met een trainer/coach waarbij individuele leerdoelen vastgesteld worden
 • Trainingsdagen: vier dagen met acht leiderschapsvaardigheidsmodules met trainers en acteurs  verspreid over een half jaar
 •  Individueel coachingsgesprek met trainer/coach: één gesprek, dat tussen de trainingsdagen door plaatsvind
 •  Begeleide intervisie met trainer: een keer, per groep van acht deelnemers, die tussen de trainingsdagen door plaatsvind

Werkwijze
Gedurende het hele traject zal de deelnemer een individueel coachingsgesprek hebben met een persoonlijke trainer/coach, zodat optimaal ingegaan kan worden op de individuele leerdoelen en
zodat vragen die privacy behoeven ook aandacht krijgen.
In het programma worden accenten gelegd op de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van de deelnemers.
Het aanleren van vaardigheden wordt gebaseerd op het verkrijgen van inzicht in persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen.
Bewustwording van effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van nieuwe vaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training.
Er wordt gewerkt in kleine subgroepen van maximaal vier personen, zodat ieder gelegenheid heeft de eigen casuïstiek in te brengen en vaardigheden eigen te maken.

Groepsgrootte

 •  maximaal 8 deelnemers

Voor het volledige programma: klik hier

Het volgen van één of meerdere losse dagen is ook mogelijk. Dit dient wel duidelijk vermeld te worden op het aanmeldformulier.

Inbegrepen

 • Deskundige begeleiding door trainers en acteurs van Eva Wiltingh BV,
  Centrum voor academisch leiderschap, training en coaching
 • Naslagwerk
 • Maaltijden tijdens alle dagen

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie vul dan het contactformulier in.

   

Referenties

“Je leert in deze leergang niet om leiding te geven. Dat doe je al. Maar wel om je eigen leiderschap te waarderen, te relativeren, te versterken, te verbeteren. Vanuit (reflectie op) je eigen leerdoelen. Ik heb dat als heel zinvol en prettig ervaren…. en ik heb veel geleerd!”
Mw. Prof. dr. F. Geijsel, onderwijskundige. Werkzaam als lector Pedagogische kwaliteit van het onderwijs en als senior onderzoeker bij Hogeschool Windesheim (Zwolle) en Universiteit van Amsterdam

“Door de cursus ga je meer nadenken over eigen handelen en sterke en zwakke punten van je zelf. Bewust of onbewust ga je daar toch iets mee doen en sta je binnen een jaar heel anders in je schoenen als leidinggevende. Dat heb ik als bijzonder positief ervaren.”
Mw. prof.dr. B.C. Lokman, Lector en Professor Industriële Microbiologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

“Veel inzicht gekregen in hoe ik als Lector leiding geef en de beperkingen daarvan, ook in de situatie van Hogescholen. Praktische handvatten aangereikt gekregen om zowel persoonlijk als professioneel te groeien.”
Dhr. dr. ir. R. van der Lugt, Lector Co-Design, Hogeschool Utrecht

“De leergang heeft mij geholpen om doelgerichter te werken. Eva Wiltingh BV werkt met een helder concept en inhoudsvolle, persoonlijke benadering. Klasse!”
Dhr. dr. A. de Muynck, Lector Driestar Hogeschool

‘Tijdens de leergang heb ik kritisch naar mijn eigen functioneren gekeken. Daarnaast heb je leren nadenken over mijn visie en hoe ik deze kan bereiken. Al met al een zeer goede ervaring.’ Dhr. P. Peter Verkoeijen, Lector Brein en Leren Leer en Innovatiecentrum Hogeschool Avans en Universitair Docent Instituut voor Psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik heb de leergang als intensief en zeer leerzaam ervaren. Er werden modellen besproken die inzicht in het eigen functioneren geven, maar vooral de toetsing in intervisie en rollenspel leverde veel leerervaring op.’

Voor meer referenties van deelnemers aan deze leergang Klik hier

Ten slotte
Lectoraten zijn sinds 2002 ingesteld aan hogescholen zij hebben als doel te werken aan kennisinnovatie. Het ontwikkelen van kennis, het doen van praktijkgebonden onderzoek (inclusief het begeleiden van promovendi), het geven van hoog gekwalificeerd onderwijs (minoren en de ontwikkeling van masters), met een belangrijke maatschappelijk relevante component, zijn zo de themagebieden van de gemiddelde lector. Daarnaast proberen lectoraten de verbinding te zoeken met het werkveld, door te adviseren en te participeren. Lectoraten worden ingevuld door lectoren en leden van kenniskringen die vaak in deeltijd een omvangrijke hoeveelheid taken moeten uitvoeren. Lectoren werken nauw samen met (onderwijs-)directeuren. Deze groep is zeer divers samengesteld en kenmerkt zich door de deskundigheid op een breed terrein van inhoud tot management, van leiderschap tot coach. Directeuren moeten vaak financiële, onderwijsinhoudelijke en externe verantwoordelijkheden combineren en zij zullen om de inzet van het personeel met een lector moeten overleggen misschien zelfs strijden. In een tijd waarin de druk op het hoger onderwijs vanuit de samenleving als maar toeneemt is het functioneren van lectoren en directeuren een gebied dat aandacht behoeft.
Eric van de Luytgaarden, lector Hogeschool Zuyd en HU

Leidinggeven aan professionals is geen gemakkelijke opgave. En al helemaal niet als je vooral coördinerende taken en bevoegdheden hebt, zoals UHD’s en lectoren. En als je wel lijnbevoegdheden hebt, zoals directeuren, dan merk je dat het personeel formeler met je omgaat. De cursus leidinggeven die ik bij Eva Wiltingh B.V. gevolgd heb, was voor mij een zeer welkome aanvulling op mijn pallet van vaardigheden. Niet elke medewerker op dezelfde manier benaderen, was een wijze les. En wat was ik blij dat ik vanuit de eigen, dagelijkse casuïstiek aan mijn vaardigheden kon werken. Zo heb ik een bijzonder lastig gesprek met een toenmalige instituutscollega voorbereid en ingeoefend in de leergang. Het feitelijke gesprek met die collega liep vanuit mijn perspectief veel minder gespannen en kreeg de gewenste uitkomst. Met terugwerkende kracht ben ik de coach en zeker ook de acteur dankbaar voor hun bijdragen aan mijn functioneren. De cursus is een aanrader!” Dr. E. V. Schalkwijk, directeur-eigenaar van Netherlands Quality Agency B.V.(NQA) en Raeflex B.V.

Logo NQA

Als directeur van de Juridisch Hogeschool Avans- Fontys ben ik niet bekend met leergangen omtrent leiderschap en heb ik ook nog geen leergang gevolgd met als onderwerp leiderschap. Ik ben zeer zeker geïnteresseerd in een leergang omtrent leiderschap, ik verwacht dat er de volgende onderwerpen in voor zullen komen zoals: draagvlak creëren, feedback geven en ontvangen. Ook verwacht ik dat andere directeuren van hogescholen interesse zullen hebben in de leergang Leiderschap voor Lectoren en Directeuren hogescholen. Feedback geven vind ik een belangrijk onderwerp en ik sta ook zeker open voor het geven en ontvangen van feedback. Naar mijn mening zullen ook andere directeuren van hogescholen open staan voor het ontvangen en geven van feedback. De combinatie van lectoren met directeuren van hogescholen vind ik erg interessant en ik ben ook erg benieuwd hoe dit dan gaat uitpakken. De combinatie is ook erg zinvol omdat we tegenwoordig in het onderwijs steeds meer met elkaar te maken krijgen. Verder vind ik de volgende ontwerpen die in de leergang getraind worden zeer belangrijk zoals: begeleiden promovendi, competenties TOP/POP, resultaat gericht aansturen van teams, lastige gesprekken, conflict hantering, onderhandelen, ontwikkelen persoonlijke autoriteit, samenwerken, reflectie op leiderschap, situationeel leidinggeven, intervisie en coachen.
Mr. G.F.J. Hupperetz, directeur van Juridisch Hogeschool Avans- Fontys

De vormgeving van lectoraten en de maatschappelijke positionering van lectoraten in combinatie met de verzorging van het primaire proces van het onderwijs aan hogescholen inclusief de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en de maatschappij vraagt veel van directeuren en lectoren en hun samenwerking, speciaal hiervoor is deze leergang ontworpen. Wij bieden een vertrouwelijke omgeving waarin u in rust en openheid kunt werken aan uw professionalisering en kunt leren van anderen.
Drs. E.D. Kippersluis, directeur Eva Wiltingh BV