Met betrekking tot de leergang Academisch leiderschap

De 6-daagse Leergangen Academisch Leiderschap van Eva Wiltingh B.V. bieden academici de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren.

Voor het volledige programma: klik hier

Loopt u als academicus ook tegen vele leiderschapsproblemen aan op uw complexe werkplek(ken) waarvan u niet goed weet hoe u ze op kunt lossen? Wilt u deze leiderschapsproblemen in uw toekomst professioneel bewust bekwaam op leren lossen? Bewustwording van de effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van leiderschapsvaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze leergangen.

Doelen

Tijdens de leergangen worden de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van alle deelnemende academici samen met onze professionele trainer vastgesteld waardoor er inzichten ontstaan bij de academici in hun eigen persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen waarna het aanleren van praktische leiderschaps- en managementvaardigheden hierna gerealiseerd kan worden. Er vindt op maat training en kruisbestuiving in de leergangen voor academici plaats omdat er uitsluitend wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de academici met onze professionele trainers en acteurs. Hierdoor leren de deelnemende academica vele bewust bekwame praktische leiderschap- en managementvaardigheden, die zij in de praktijk professioneel oplossingsgericht en toekomstgericht direct in kunnen zetten op hun complexe werkvloer.

Werkwijzen
Gedurende het hele traject zal de deelnemer een individueel coachingsgesprek hebben met een persoonlijke trainer/coach, zodat optimaal ingegaan kan worden op de individuele leerdoelen waardoor vragen die privacy behoeven ook aandacht krijgen.
In deze leergang worden accenten gelegd op de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van de deelnemers.
Het aanleren van vaardigheden wordt gebaseerd op het verkrijgen van inzicht in persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen.
Bewustwording van effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van nieuwe vaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training.
Iedereen heeft de  gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen en vaardigheden eigen te maken.

Doelgroep

 •  Academici

Prijs:

 • € 4.750,00 per deelnemer voor het zesdaagse programma, B.T.W. vrij

Programma opbouw van de Leergang Academisch Leiderschap:

 • Startbijeenkomst en individuele intake met een trainer/coach waarbij individuele leerdoelen vastgesteld worden
 • Trainingsdagen: vier dagen met acht leiderschapsvaardigheidsmodules met trainers en acteurs  verspreid over een half jaar
 •  Individueel coachingsgesprek met trainer/coach: één gesprek, dat tussen de trainingsdagen door plaatsvind
 •  Begeleide intervisie met trainer: een keer die tussen de trainingsdagen door plaatsvind

Voor de volledige leergang: klik hier

Het volgen van één of meerdere losse dagen is ook mogelijk. Dit dient wel duidelijk vermeld te worden op het aanmeldformulier.

Inbegrepen:

 • Deskundige begeleiding door trainers en acteurs van Eva Wiltingh BV,
  Centrum voor academisch leiderschap, training en coaching
 • Naslagwerk
 • Maaltijden tijdens alle dagen

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie vul dan het contactformulier in.

   

Referenties

“Deelnemen aan de leergang is een geweldige ervaring. De docenten houden je een spiegel voor waardoor je nog scherper gaat kijken naar je medewerkers en hun motivaties en daarmee ook naar jezelf. De leergang is sterk aan te raden voor diegenen die zich willen ontwikkelen in academisch leiderschap.”
Prof. Dr. Ir. Eric van Heck, hoogleraar Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

“In de cursus krijg je tips om je beperkte tijd zo effectief mogelijk te organiseren en leer je dat je je manier van leidinggeven moet afstemmen op de ervaring, behoefte en persoonlijkheid van iedere medewerker afzonderlijk. Het lijkt me goed als er een jaarlijkse herhalingscursus komt, naast de aansluitende intervisie bijeenkomsten, waardoor de geleerde kennis niet verwatert en zodat iedereen aan zijn zwakke plekken kan blijven werken. Verder denk ik dat deze training verplicht moet worden voor iedereen die leiding geeft, net zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is.”
Dr. M. van Vulpen, radiotherapeutisch oncoloog UMCU. Hij volgde één van onze leergangen Academisch

Leiderschap en werd vermeld in het artikel Run op Academisch Leiderschap in de UMC-krant van 14-01-2009.

“Eigenlijk moeten al onze docenten ook academisch leider van hun studenten zijn. Er is weinig training zoals deze voor hen beschikbaar. Charismatische docenten zijn belangrijker dan welke organisatiestructuur en welke kwaliteitszorg dan ook.”
Dr. E. Moret, onderwijsmanager Universiteit Utrecht.