Open inschrijving training en begeleiding Intervisie/Ronde Tafelgesprekken

Inleiding
Academisch leiders met een eigen bedrijf hebben vaak geen gelegenheid om buiten of binnen de organisatie te sparren met mede academici; zeker niet over andere aspecten van het vak dan de vakinhoudelijke. Vaak vindt er wel overleg plaats over lopende zaken maar is er geen gelegenheid om dieper en gestructureerd op alle aspecten van een casus in te gaan.
Intervisie is dan een constructieve methode om van uw vakgenoten te leren en ook uw niet-vakinhoudelijke vaardigheden als academicus verder te ontwikkelen.
Iedere academisch leider heeft een eigen werkwijze en visie. Feedback ontvangen van anderen is zeer leerzaam en verhelderend.
Intervisie is ook geschikt voor bedrijven waar meerdere academische leiders werkzaam zijn.
Vertrouwelijkheid is een vereiste voor het goed functioneren van een intervisiegroep.
Het commitment van de deelnemers om datgene wat tijdens de intervisie besproken is binnenskamers te houden is dan ook erg belangrijk.

Doelgroepen

 • Academische leiders die in een vertrouwelijke omgeving een casus willen bespreken en feedback willen geven aan mede academische leiders.
 • Academische leiders van één bedrijf die in plaats van overleg op gestructureerde, begeleide wijze cases willen bespreken.

   

Doelstellingen
U leert feedback geven en ontvangen en op een coachende manier vragen te stellen.
Deelnemers brengen persoons- en functiegebonden vraagstukken in uit de eigen werksituatie, die op een gestructureerde manier worden behandeld. Daardoor kan degene die een vraagstuk heeft ingebracht inzicht krijgen in de problematiek en tot oplossingen komen.

Inhoud
Intervisie is een vorm van het geven en ontvangen van gestructureerde feedback. De intervisie start daarom met een training waarin u leert coachende vragen te stellen en feedback te geven. Daarnaast krijgt u uitleg over de methodiek van intervisie.
Vervolgens vinden er drie begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.

Prijs

 • € 1.595,00 voor het complete programma, B.T.W. vrij

Werkwijze begeleide intervisie

 • Inventarisatie van het in te brengen vraagstuk op basis van urgentie of herkenbaarheid voor de andere deelnemers.
 • Behandeling van het ingebrachte vraagstuk volgens een passende intervisiemethode.
 • De trainer is voorzitter van de bijeenkomst en begeleidt de deelnemers binnen de structuur van de gehanteerde intervisiemethode. De andere deelnemers stellen vragen, waardoor degene die een vraagstuk heeft ingebracht inzicht krijgt in zijn/haar vraagstuk. Vervolgens geven de andere deelnemers adviezen. Evaluatie: Hoe is de bijeenkomst ervaren? Wat is de (persoonlijke) leeropbrengst?
 • Degene die het thema of vraagstuk heeft ingebracht, geeft in de eerstvolgende bijeenkomst aan op welke wijze de intervisie heeft bijgedragen aan een oplossing voor zijn/haar vraagstuk.

Data

 • Nader te bepalen Training Intervisie en coachende vragen
 • Nader te bepalen Begeleide intervisie
 • Nader te bepalen Begeleide intervisie
 • Nader te bepalen Begeleide intervisie

Tijden

 • 13.00 uur Ontvangst
 • 13.15 uur Programma deel 1
 • 14.45 uur Koffie/thee pauze
 • 15.00 uur Programma deel 2
 • 16.30 uur Einde programma

Inbegrepen

 • Deskundige begeleiding door trainers van Eva Wiltingh BV, Centrum voor academisch leiderschap, training en coaching
 • Koffie/thee

Aantal deelnemers
Maximaal 6 per intervisiegroep. Groepen worden samengesteld uit academische leiders die binnen één bedrijf werken of uit academische leiders met een eigen bedrijf.

Locatie

 • Hampshire Landgoedhotel Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a, 6571 CK Berg en Dal

    

N.B. Dit programma kan ook in-company verzorgd worden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.