Uitgebreide informatie over leergang ambitieuze vrouwen

Bent u toe aan de volgende stap in uw loopbaan?

Bureau Academisch Leiderschap Eva Wiltingh bv heeft een leergang ontwikkeld voor academische vrouwen die een stap willen zetten in hun loopbaan. Een leergang waarin u werkt aan versterking van uw persoonlijke autoriteit door vergroting van bewustzijn en zelfvertrouwen.
U leert uw loopbaan met meer lef vorm te geven.

 • U durft uw doelen helder te stellen en deze krachtig te communiceren.
 • U verkent de belemmeringen in uzelf en die u ervaart in uw omgeving.

U oefent zich in strategieën deze te overwinnen.

 • De beeldvorming rond uw functioneren weet u naar uw omgeving actief te beïnvloeden.
 • U ziet meer kansen voor het nemen van een volgende stap.

Waarom hebben vrouwen nog steeds minder kans om door te stromen naar de top?

Ondanks toenemende aantallen van studentes is de groei van vrouwelijke wetenschappers in hogere rangen achter, ook niet in vakgebieden waar van oudsher al veel vrouwen werkten. Beeldvorming over het functioneren van mannen en vrouwen is een belangrijke reden waarom vrouwen minder makkelijk doorstromen naar de top. (mindbugs Esther Mollema). Beeldvorming bij zowel mannen als vrouwen!

Potentieel van hoogopgeleide vrouwen blijft nog veels te veel liggen!

Het laten liggen van het potentieel van hoger opgeleide vrouwen is slecht voor de economische positie in Nederland. Sinds het rapport ‘Een kristal van kansen’ (OCW) en het advies ‘Halfslachtige wetenschap’ (AWT) wordt het achterblijven van vrouwen niet meer gezien als emancipatievraagstuk (en dus grotendeels een probleem van en voor vrouwen) maar als een economisch probleem. Gemixte teams hebben werken beter samen en hebben een grotere output.
Een belangrijke reden erbij dus om vrouwen actiever door te laten stromen.

Wat kunnen vrouwen met ambitie zelf doen om sneller door te stromen?

 • Door gerichte ontwikkeling van hun eigen persoonlijke autoriteit: Vrouwen kunnen actief beeldvorming rond hun functioneren beïnvloeden door precies te weten wat ze willen en zich duidelijk en zelfbewust te profileren.
 • Door meer vertikaal te netwerken, voor veel vrouwen voelt dat ongemakkelijk. Onderzoekers en experts raden vrouwen aan om voor de eigen carrière ook te (durven)netwerken in mannelijke netwerken waarin topmannen zich bewegen.
 • Door meer kennis op te doen over het door het overwegend door mannen gedomineerde “strategisch spel”, dit is noodzakelijk om het “spel”’ mee te spelen en te beïnvloeden.

 Het traject bestaat uit 6 stappen:

 • Onderzoek en analyse: levensloop/talent en kwaliteiten
 • Toekomstbeelden en wensen in kaart brengen, durven dromen
 • Concrete plannen met lef ontwerpen
 • Inzet van persoonlijke autoriteit en belemmeringen overwinnen
 • Vaardigheden versterken als verticaal netwerken en doelgericht onderhandelen in het kader van uw loopbaan: durven staan voor wat u wilt vanuit kracht!
 • Oogsten
 • Bij aanvang van het traject is er een verkennend startgesprek om te onderzoeken of het traject aansluit bij uw behoefte en wensen
 • Tijdens het traject krijgt u een strippenkaart voor een aantal coachingsgesprekken.
  U kunt dan uw coach raadplegen wanneer het past in uw traject.
 • Het traject bestaat uit 5 dagen en 2 intervisiemomenten. De data van intervisie wordt gepland tijdens de training.

 Programma opbouw van het traject

a)Individuele intake door trainer / coach: duur 1 uur

Dag 1
Ochtend:
Verdiepende kennismaking
Bepaal uw sterke en zwakte /persoonlijkheidsscan
Uw focus en leerdoelen vaststellen t.a.v. uw loopbaan

Middag:
Visie, wensen en dromen voor de toekomst/Visionboard maken

Avond:
Spreker: “De krabbenmand en andere verschijnselen”
(Loopbaan, kansen en belemmeringen/ Gender/Diversiteit)

Dag 2
Ochtend:
Onderzoek levenslijn en talenten, “Plan van aanpak met lef” maken,  met  de concrete stappen

Middag:
Doelgericht communiceren in het kader van uw loopbaan

Dag 3:
Ochtend:
Bespreken actiepunten en successen
Ontwikkeling van persoonlijke autoriteit, profilering en persoonlijke presentatie

Middag:
Toepassen authentiek leiderschap, buiten programma

Avond:
Spreker: opbouwen van je netwerk en vertikaal netwerken

Dag 4:
Ochtend:
Work-life balance/ time-management:
Hoe kan ik mijn carrière op een voor mij goede manier met mijn privé combineren?

Middag:
Doelgericht onderhandelen in het kader van uw loopbaan.
Opdracht en voornemens en werken aan uw plan van aanpak met lef

Dag 5:
Ochtend:
Omgaan met successen en belemmeringen/ adviezen cv

Middag:
Resultaten feedback/oogsten

Na circa 2 maanden:

Dagdeel 6:  intervisie successen en belemmeringen  

Na circa 2 maanden:

Dagdeel 7: intervisie successen en belemmeringen

Trainers: Seniortrainers van Eva Wiltingh B.V.
Seniortrainers academisch leiderschap met jarenlange ervaring in het opleiden van academische leiders op diverse universiteiten en academische ziekenhuizen.

Tijdsinvestering voor de deelnemers:
Twee 2-daagse blokken
Een losse dag
Twee keer halve dag intervisie
Coaching; drie momenten
Eigen actieplanning

Uitleg over de modules

Timemanagement

 • Bedoeling

Timemanagement heeft zowel een persoonlijke component als ook een praktische kant. Beide krijgen aandacht tijdens deze module. U wordt zich bewust van uw visie op hoe u uw tijd zou willen besteden en welke activiteiten essentieel zijn om te slagen in uw werk en leven. Tegelijkertijd maakt u een analyse van de werkelijkheid waarin u zich bevindt. Vervolgens kiest u wat u concreet gaat veranderen. Voor de praktische kant van het verhaal krijgt u tips en inzicht in hoe u beter kunt plannen, organiseren en delegeren en hoe u uw activiteiten kunt afstemmen met uw omgeving.

 • Werkwijze

We werken in een subgroep aan uw eigen casus. U krijgt korte opdrachten en inleidingen, die u helpen uw situatie in kaart te brengen. Ook krijgt u feedback en tips van uw collega’s en van de trainer. U voelt zich stap voor stap meer bewust worden van wat voor u belangrijk is en leert hoe u uw tijd beter kunt gaan managen.

 Persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen

 • Bedoeling

Tijdens deze module krijgt u zicht op uw manifeste kwaliteiten en hoe u deze inzet. U wordt zich bewust van wanneer u deze kwaliteiten teveel of te weinig inzet en wat u bij uzelf zou moeten ontwikkelen om uw kwaliteiten evenwichtig in te zetten. We werken hiervoor met het kernkwadrant van Daniel Ofman. Hiermee onderzoekt u welke van uw overtuigingen stimulerend werken en welke belemmerend. U oefent met de methode van RET waarmee u leert omgaan met uw negatieve overtuigingen.

 • Werkwijze

U krijgt een kort uitleg van de trainer, vervolgens gaat u met uw mededeelnemers werken aan opdrachten en oefeningen waardoor u stap voor stap leert werken met de methoden.

 Reflectie op leiderschap

 • Bedoeling

Deze module geeft u inzicht in:

– de definitie van leiderschap
– de cruciale factoren voor het effectief functioneren als leider

U leert uw visie helder en kort uit één te zetten op wat u wilt bereiken binnen uw werkveld.
U hoort de visie van collega deelnemers en u ontvangt feedback van hen en van de trainer. U krijgt een praktische handleiding, die u helpt uw visie te verwerken tot een concreet plan van aanpak.

 • Werkwijze

We werken in subgroepen van maximaal vijf personen. Elke subgroep krijgt begeleiding van een trainer / coach. In het persoonlijke coaching gesprek kunt met uw eigen coach de verdere voortgang bespreken.

 Lastige gesprekken / conflicthantering

 • Bedoeling

Bij lastige gesprekken kunt u denken aan kritiek geven, kritiek ontvangen, slecht nieuws gesprekken, gesprekken waarbij u of de ander emotioneel betrokken is. U krijgt inzicht in de kenmerken van een conflict, hoe u kunt omgaan met emoties, hoe u conflicten kunt voorkomen en hoe u ze kunt oplossen. U bereidt zich voor aan de hand van vijf aandachtspunten en u oefent vervolgens hoe u het initiatief kunt nemen om iets op te lossen. U leert ook om te gaan met lastige reacties van de ander. U krijgt een methodiek aangereikt,die u in de toekomst kan helpen om gesprekken professioneel en resultaatgericht te voeren.

 • Werkwijze

We werken in subgroepen van maximaal vijf personen. Elke subgroep krijgt begeleiding van een trainer en van een acteur. U brengt zelf uw eigen casus in vanuit uw werksituatie. De acteur zet natuurgetrouw het gedrag neer waar u mee te maken krijgt en geeft u feedback over het effect van uw interventies. De trainer geeft praktische tips en maakt u aldus wegwijs in de methodiek.

 Ontwikkelen persoonlijke autoriteit

 • Bedoeling

We verkennen het begrip autoriteit door middel van korte opdrachten en uitleg. U krijgt oefeningen aangereikt waarmee u uw autoriteit verder kunt ontwikkelen. We verkennen welke belemmeringen bij u spelen in het ontwikkelen van uw autoriteit en onderzoeken hoe u met deze belemmeringen kunt omgaan.

 • Werkwijze

We werken in een subgroep. Iedere persoon maakt tijdens de module een eigen bewustwordingsproces door middel van vragen en opdrachten.

De trainer draagt zorg voor uitwisseling en verdere verduidelijking.

Verder krijgt u oefeningen aangereikt waardoor u uw eigen autoriteit verder kunt ontwikkelen.

 Netwerken

 • Bedoeling

Academici die succesvol willen zijn, kunnen niet zonder vaardig netwerken. Netwerken levert vele voordelen op in kennis en informatie, draagvlak en samenwerking, persoonlijke en professionele ontwikkeling, werk, inzicht in informele processen. U krijgt inzicht in het belang en de basisprincipes van netwerken. U verkent uw eigen overtuigingen over netwerken, stelt ze waar nodig bij en leert een effectief flitsgesprek formuleren.

 • Werkwijze

U gaat uw eigen netwerk en de toegevoegde waarde hiervan in beeld brengen. U oefent in korte contactmomenten en langere netwerkgesprekken In een kort tweegesprek leert u de basisprincipes van netwerken te ervaren en te ontdekken. Bij een simulatie leert u zichzelf kort, duidelijk en uitnodigend te presenteren in een nieuw netwerkcontact. U krijgt ook een simulatie van een netwerkgesprek op afspraak. In het programma van een dagdeel werken we met een afwisseling van oefeningen en korte plenaire reflecties en nabesprekingen. Deelnemers krijgen concrete aanwijzingen en tips voor het netwerken.

 Gespreksvaardigheden

 • Bedoeling

Een praatje maken lijkt zo eenvoudig. Toch blijkt 90 % van de mensen het lastig te vinden om zo’n eerste contact te maken. In de training ‘een praatje maken’ leert u dat een praatje uit vijf stappen bestaat. Voordat we één woord zeggen heeft zich al veel afgespeeld tussen u en de ander. De kunst is om deze ‘taal’ te leren verstaan. We maken ons allemaal druk om de openingszin. Wat moet ik zeggen?? De openingszin wordt vrijwel altijd vergeten, maar…u kunt er wel een flinke bok mee slaan!

 • Werkwijze

We doorlopen de vijf stappen zodat u in deze training al doende bewust wordt van uw lichaamstaal en die van de ander. We oefenen in het vinden van de juiste openingszin. Na het volgen van deze training zult u zich meer op uw gemak voelen bij het maken van een praatje in voor u belangrijke situaties, zowel in werk als privé.

 Talentontwikkeling

 • Bedoeling

Academisch leiders die handvatten zoeken voor het ontwikkelen van talenten leren hier meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van talentontwikkeling. U leert oefenen met vaardigheden in talentontwikkeling zodat u deze talenten beter kunt ontdekken en stimuleren. U leert een plan te maken voor talentontwikkeling in combinatie met organisatiethema’s.

 • Werkwijze

U krijgt een korte inleiding over talentontwikkeling: wat is nut en noodzaak hiervan, wat is een effectieve aanpak en wat zijn valkuilen.

We simuleren gesprekssituaties met acteurs en het ontdekken van talent, het reflecteren op talent en het stimuleren van talent. U gaat een collegiaal consult over talentontwikkeling van uw eigen medewerkers houden. U leert een plan maken voor talentontwikkeling. Feedback en suggesties van collega-deelnemers en trainer helpen u hierbij. In het programma van 1 dagdeel werken we met een afwisseling van oefeningen en korte plenaire reflecties en nabesprekingen. Deelnemers krijgen concrete aanwijzingen en tips voor het ontwikkelen van eigen talent en dat van hun medewerkers.

 Onderhandelen

 • Bedoeling

Hoe kunt u zich voorbereiden op een onderhandeling?

U leert bij de trainingsmodule onderhandelen:

 • om tijdens de onderhandeling zowel oog te houden voor de belangen van de ander als voor de belangen van uzelf
 • hoe u de creativiteit tijdens de onderhandelingen kunt vergroten, zodat de kans dat u tot oplossingen komt groter wordt
 • hoe u de regie houdt tijdens het proces
 • principieel te onderhandelen en gebruik te maken van objectieve normen
 • zowel zorg te hebben voor de relatie als voor het resultaat
 • met lastige onderhandelingssituaties om te gaan
 • Werkwijze

We werken in subgroepen van maximaal vijf personen. Elke subgroep krijgt begeleiding van een trainer en van een acteur. U brengt zelf uw eigen casus in vanuit uw werksituatie. De acteur zet natuurgetrouw het gedrag neer waar u mee te maken krijgt en geeft u feedback over het effect van uw interventies. De trainer geeft praktische tips en maakt u wegwijs in de methodiek.

 Persoonlijke presentatie

 • Bedoeling

De module Persoonlijke presentatie heeft tot doel u beter bewust te maken hoe u overkomt en te bepalen hoe u over wilt komen. In deze module werken we aan het afstemmen van uw wens, hoe wilt u overkomen, wat wilt u uitstralen. We toetsten dit aan de realiteit, u krijgt concrete feedback over hoe u overkomt, hoe u wordt gezien. In de academische wereld ligt veelal het accent op de inhoud van hetgeen u te vertellen heeft.

Toch is er meer dan de inhoud alleen; als u iets vertelt, dan wilt u ook dat het overkomt, geloofwaardig is en boeiend gevonden wordt. Dus inhoud wordt gecomplementeerd door het non-verbale aspect. Vooral dit non-verbale aspect wordt in deze module onder de loep genomen.

 • Werkwijze

De werkwijze is kort reflectief en vooral fysiek ervaren in een subgroep van vijf personen hoe het nu is en hoe het kan zijn. Door middel van oefeningen wordt per persoon duidelijk welke non-verbale ontwikkelpunten aan de orde zijn.

 Geven van feedback en resultatenpresentatie

 • Bedoeling

Deze module staat meestal aan het einde van een leergang gepland. Elke deelnemer geeft een korte presentatie over het resultaat van het volgen van de leergang. Collega’s geven persoonlijke feedback op de genoemde resultaten. U leert om uw eigen leerproces te verwoorden en op een professionele manier feedback te geven aan uw collega’s. Het horen van elkaars resultaten is leerzaam, geeft bewustwording en werkt vaak erg inspirerend.

 • Werkwijze

In overleg met de groep wordt besloten of de presentaties plenair plaats vinden of in subgroepen. Elke deelnemer houdt een korte presentatie van circa acht minuten. Vervolgens is er ruimte voor feedback en voor suggesties voor de toekomst.

Literatuur:

Je kent wie je bent: de verborgen kracht van relatie-netwerken, Jos van Hezewijk & Marcel Metze
Het leiderschapsboek voor vrouwen, Marja Wagenaar
De schoonheid van het verschil: Marine F. Delfos
50% zo scoor je met vrouwen, Esther Mollema
Stratego voor  vrouwen, Monic Bührs, Elisa de Groot
Woorden aan het werk, Deborah Tannen
Doen, Nieuwe, praktische inzichten voor verandering in groei,  Ben Tiggelaar