Met betrekking tot de leergang Academisch Leiderschap

Deze 8-daagse Leergang Academisch Leiderschap van Eva Wiltingh B.V. biedt academici efficiënt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl om hun effectieve academische leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Loopt u als academicus ook tegen vele leiderschapsproblemen aan op uw complexe werkplek(ken) waarvan u niet goed weet hoe u ze op kunt lossen? Wilt u deze leiderschapsproblemen in uw toekomst persoonlijk effectief professioneel bewust bekwaam op leren lossen? Bewustwording van de effectiviteit van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het concreet aanleren van leiderschapsvaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze leergang persoonlijk effectief academisch leiderschap met onze 30 jarige ervaring en 9 als gemiddelde voor onze deelnemers tevredenheid score.

Programma opbouw van de Leergang Academisch Leiderschap:

  • Startbijeenkomst en individuele intake met een trainer/coach waarbij individuele leerdoelen vastgesteld worden
  • Trainingsdagen: vijf dagen met acht leiderschapsvaardigheidsmodules met trainers en acteurs  verspreid over een half jaar
  • Individueel coachingsgesprek met trainer/coach: drie gesprekken, die tussen de trainingsdagen door plaatsvinden
  • Begeleide intervisie met trainer: drie keer die tussen de trainingsdagen door plaatsvinden

Voor het volledige programma: klik hier

Doelen: Tijdens de leergang  Academisch Leiderschap worden de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van alle deelnemende academici samen met onze professionele trainer vastgesteld waardoor er inzichten ontstaan bij de academici in hun eigen persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen waarna het aanleren van praktische leiderschaps- en managementvaardigheden vaardigheden hierna gerealiseerd kan worden. Er vindt op maat training en kruisbestuiving in deze leergang Leiderschap voor academici plaats omdat er uitsluitend wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de academici met onze professionele trainers en acteurs. Hierdoor leren de deelnemende academica effectief vele bewust bekwame praktische leiderschap- en managementvaardigheden, die zij in de praktijk professioneel oplossingsgericht en toekomstgericht direct in kunnen zetten op hun complexe werkvloer.

Werkwijzen: Gedurende het hele traject zal de deelnemer een individueel coachingsgesprek hebben met een persoonlijke trainer/coach, zodat optimaal ingegaan kan worden op de individuele leerdoelen waardoor vragen die privacy behoeven ook aandacht krijgen. In deze leergang worden accenten gelegd op de individuele leerdoelen en specifieke leervragen van de deelnemers. Het aanleren van vaardigheden wordt gebaseerd op het verkrijgen van inzicht in persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen. Bewustwording van effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het persoonlijk effectief aanleren van nieuwe vaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training.  Iedereen heeft de gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen en vaardigheden eigen te maken.

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie vul dan het contactformulier in.

 Referenties:

‘Grappig is ook te zien dat eigenlijk iedereen met dezelfde problemen zit, zoals chronisch tijdgebrek en dat het lastig kan zijn om medewerkers aan te sturen. In de cursus krijg je tips om je beperkte tijd zo effectief mogelijk te organiseren en leer je dat je jouw manier van leidinggeven moet afstemmen op de ervaring, behoefte en persoonlijkheid van iedere medewerker afzonderlijk. Het lijkt me goed als er een jaarlijkse herhalingscursus komt, naast de intervisiebijeenkomsten, waardoor de geleerde kennis niet verwatert en zodat iedereen aan zijn zwakke plekken kan blijven werken. Verder denk ik dat deze training verplicht moet worden voor iedereen die leiding geeft, net zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is.’ Dhr. Prof. dr. M. Marco van Vulpen, Hoogleraar Radiotherapie die een onderzoeksgroep naar de behandeling van prostaatkanker leidt in het UMC Utrecht

‘De leergang Academisch Leiderschap geef ik een 10 omdat het mij het belang van goed communiceren heeft bijgebracht op een zeer professionele en persoonlijke wijze. De leergang reikt uitstekende handvatten aan voor het bereiken van eigen doelen, onder meer door te leren effectief en positief te zijn in de werkomgeving en daarbuiten. De begeleiding door de trainers is zeer professioneel en betrokken en biedt ruimte aan de persoonlijke situatie. De interactie met medecursisten heeft daar ook aan meegeholpen. Ik heb er zeer veel aan gehad.’ Mw. Prof. dr. Hilleke Hulshoff Pol, Hoogleraar Neuroscience Wetenschappen UMC Utrecht Afdeling Psychiatrie

‘De leergang heb ik als enorm waardevol ervaren. De leergang is toegespitst op de specifieke elementen en uitdagingen van de academische omgeving. De leergang heeft veel aandacht voor individuele leerdoelen en is niet alleen effectief door competente coaches maar ook de interactie met peers en de prettige locaties waarbij je even helemaal weg bent uit de dagelijkse werk/privé context.’ Dhr. C.A. Jaap Trappenburg, Assistant Professor UMC Utrecht

‘Erg zinvol, meer duidelijkheid hoe je vanuit je eigen persoonlijkheid effectief kunt zijn.’ Mw. drs. L. Leonieke van de Schoor, Gynaecologe OZG