Home


9

Weblectures Eva Wiltingh B.V.

Nieuwe Weblectures

Open Aanbod

 

Academici verkrijgen een leidinggevende positie vaak op basis van vakkennis en niet op basis van leiderschapsvaardigheden. In de praktijk lopen academische leiders, hoogleraren en universitair (hoofd)docenten, dan ook vaak tegen problemen aan met betrekking tot leiderschap. De leiderschapstrainingen van Eva Wiltingh B.V. bieden academici de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl en hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Er vindt op maat leiderschapstraining en kruisbestuiving plaats en er wordt uitsluitend gewerkt met eigen casuïstiek door onze professionele trainers en acteurs waardoor de leerdoelen van de deelnemers 100% gerealiseerd worden.

Wij verzorgen in-company leiderschapstrainingen voor universiteiten, universitaire ziekenhuizen, overheidsinstellingen en bedrijven. Daarnaast bieden wij accreditatie voor medici, advocaten, accountants en notarissen.

Zelf organiseren wij ook leiderschapstrainingen in open inschrijving.

Voor Werkwijze: Klik hier
Voor Modulelijst : Klik hier
Voor Module list : Klik hier
Voor Referenties: Klik hier
Voor Kwaliteitsscores en USP: Klik hier

Op dit moment kunt u zich inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • Academisch Leiderschapstraining voor 6 dagen

Nederlandstalige Academisch Leiderschapstraining start op woensdag 07 februari 2018 in Hilversum en op donderdag 15 februari en dinsdag 13 februari 2018 in Berg en Dal.

In onze 6-daagse  Academisch leiderschapstraining leert u als Hoogleraar, Universitair (Hoofd)Docent en Onderzoeker een praktische en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen doordat u getraind en gecoacht wordt in uw communicatieve vaardigheden. U leert proactief handelen en het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een meer bewuste kwalitatieve inzet van u als inspirerend leider voor het grote geheel.
Lees meer>>

 • Academisch Leiderschapstraining 4 dagen

Nederlandstalige Academisch Leiderschapstraining start op woensdag 07 februari 2018 in Hilversum en op donderdag 15 februari en dinsdag 13 februari 2018 in Berg en Dal.
Lees meer>>

NIEUW
Kwaliteitsgerichte ondersteuning door Eva Wiltingh B.V. met Ontwikkelgroepstraining voor Academisch Leiders

Trainingstraject met door trainer en deelnemers nader te bepalen data voor in totaal 8 dagdelen.
Prijs Ontwikkelgroepstraining voor Academisch Leiders: € 2.995,00
Extra individuele Coaching vijf uur € 875,00. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 euro per km. Coaching per skype is ook mogelijk, dan zijn er geen reiskosten.

Deze kwaliteitsgerichte ondersteuning met ontwikkel groepstraining voor Academisch Leiderschap begint met de trainer en deelnemers op een nader te bepalen startdag, deze bestaat uit 2 dagdelen. Daarna volgen er in het eerste jaar 4 dagdelen met op maat training vanuit de behoeftes die er zijn in de groep. In het tweede jaar zijn er 2 terugkom dagdelen. Aanvullend bestaat er mogelijkheid om individueel coaching naast de peergroeptraining te krijgen.
Er wordt op de eerste dag eerst een basis gelegd met een verdiepende kennismaking met als doel leren van elkaar. Er moet namelijk een vertrouwensbasis zijn die ontstaat door elkaar beter te leren kennen.
Aansluitend volgt het stadium waarin er ruimte is voor individuele leerdoelen en staat de verdere verbinding centraal; Leren van elkaar, inzichten krijgen door de verbinding en het ontstane vertrouwen en veiligheid in de groep met gemeenschappelijke verkenning van belangen en ontwikkelingspunten. Hoe kun je elkaar ondersteunen en het academisch leiderschap professioneler op maat afstemmen en leren uitvoeren? Hoe ga je om met vragen van elkaar waardoor je jouw medewerkers ook kwaliteitsgerichter kunt ondersteunen.
De mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
– visieontwikkeling
– persoonlijke autoriteit
– problemen die in de organisatie leven die je moet leren een plaats    te geven
– leren stellen van goede vragen
– het leren nemen van verantwoordelijkheid en professionaliteit in andere leiderschapsvaardigheden.

 • Intervisie Training 

Intervisie is een vorm van het geven en ontvangen van gestructureerde feedback. De 4 intervisies starten daarom met een training van een dagdeel waarin u leert coachende vragen te stellen en feedback te geven. Daarnaast krijgt u uitleg over de methodiek van intervisie.
Vervolgens vinden er drie losse dagdelen begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.
Lees meer>>

 • Individuele Coaching Academisch Leiderschap

De 4, 5 of 6 uur durende individuele coaching academisch leiderschap is bedoeld voor iedereen die de uitdaging van zelfreflectie aan wil gaan. Die erkent dat er meer is dan inhoud, vakkennis en opleiding en met een professionele coach wil sparren over werkgerelateerde zaken of persoonlijke kwesties, ook hoogbegaafdheid.
Lees meer>>

 • Workshop Leiderschapstrainingen

U heeft  keuze uit 28  leiderschapstrainingen van 1 dagdeel met en zonder acteur.
Lees meer>>

Schrijf u nu in voor onze nieuwe  Workshop
Efficiënt Time/Prioriteitenmanagement waarbij uw work life balans en uw energie beter balans gaan komen.

Locatie: in Hilversum

 • Landelijke Leiderschapstraining Lectoren

Nederlandstalige Academisch Leiderschapstraining start op woensdag 07 februari 2018 in Hilversum en op donderdag 15 februari en dinsdag 13 februari 2018 in Berg en Dal.

In onze 6-daagse leiderschapstraining voor lectoren leert u als lector inzicht te krijgen in uw stijl van leiding geven en een praktische, effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen.
Lees meer>>

 • Training Vrouwelijk Academisch Leiderschap

In onze 5-daagse Leiderschapstraining met intervisie en coaching voor ambitieuze Academica speelt het leren van proactief zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen een belangrijke rol. Evenals het helder krijgen van eigen leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze. Ook inzicht krijgen in het tijdsbestek om de leerdoelen in de loopbaan te realiseren is erg belangrijk. Andere onderdelen die aan bod komen zijn: verkennen van ambities, gebruiken en onderhouden van netwerken, verder ontwikkelen van gespreksvaardigheden en eigen autoriteit, evenals leren uitoefenen van invloed op eigen omgeving en strategisch onderhandelen.
Lees meer>>

 • Individuele Leiderschapstraining

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor individuele leiderschapstraining waarbij u intensief één op één traint met een trainer en eventueel een acteur.
Individuele leiderschapstrainingen zijn bedoeld voor degene die intensief, één op één aan hun leerdoelen willen werken en die niet via hun werkgever deel kunnen nemen aan een groepstraining of niet deel willen nemen aan een open inschrijving groepsleergang van Eva Wiltingh B.V.

Er vindt gratis een telefonische intake, tel 06 22 018 611, plaats om een maattraject af te stemmen waarna u een offerte ontvangt.
Lees meer>>

 • Managementtraining “Loopbaan en Persoonlijke Effectiviteit” voor Academisch Leiderschap

Een vierdaagse leiderschapstraining met coachings voor academisch leiders die hun leerdoelen, positie, resultaten en omgangswijze helder willen krijgen en die hun persoonlijke effectiviteit en autoriteit willen vergroten.
Lees meer>>

 • Management leiderschapstraining Persoonlijke Kwaliteiten

Een vierdaagse leiderschapstraining waarmee u uw management-, organisatie en beroepsvaardigheden kunt behouden, onderhouden of verder kunt ontwikkelen. Het is het ook mogelijk om een of meer losse dagen te volgen. Bedoeld voor academische leiders die doorgegroeid zijn naar een leidinggevende positie maar hier niet primair voor zijn opgeleid.
Lees meer>>

 • Vervolgtraining Academisch Leiderschap

Het vierdaagse vervolgprogramma “Academisch Leiderschap” is bedoeld voor Hoogleraren, Universitair (Hoofd)Docenten en Onderzoekers die in het verleden een training Academisch Leiderschap, Aankomend Academisch Leiderschap of Managementkwalificaties gevolgd hebben. De vier trainingsdagen geven een aanvulling en een verdieping van uw basis leiderschapsvaardigheden en een vergroting van uw professionele leiderschapskwaliteiten. U kunt het gehele programma van vier dagen volgen en ook losse dagen.
Lees meer>>

 • Managementtraining voor Academisch Leiders

Onze tweedaagse managementtraining is voor Academisch Leiders die hun kennis en praktische vaardigheden op het gebied van management- en organisatie willen vergroten.
Lees meer>>

 • Managementtraining Algemene Beroepsvaardigheden voor Academisch Leiders

Onze tweedaagse managementtraining Algemene Beroepsvaardigheden is voor Academische Leiders die hun leiderschaps- en communicatie kwaliteiten willen optimaliseren.
Lees meer>>

 • Managementtraining Persoonlijke Beroepsvaardigheden voor Academisch Leiders

Onze tweedaagse managementtraining Persoonlijke Beroepsvaardigheden is voor Academische Leiders. Deze training geeft inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en leert deze op effectieve wijze te benutten.
Lees meer>>

    

nieuwsbrief